RED ROSES- khăn vuông

  • 630₫
Shipping calculated at checkout.


Ví chữ nhật lớn (14x25cm): 420k
Khăn lụa pha (70x70cm): 630k
Twilly (5x120cm): 250k
Ví jelly đính trang sức (14x25cm) giá 690k
Giỏ jelly đính trang sức, giá 1190k 
Chuỗi lụa tơ tằm:390k

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .
Katko là sản phẩm { made in Saigon }