KHĂN

 

Tại Katko chúng tôi thiết kế và sản xuất vải độc quyền. 

Katko là sản phẩm {made in Saigon}