MANDARIN- khăn vuông

  • 630.000₫
Shipping calculated at checkout.


Ví chữ nhật lớn (14x25cm): 420k
Khăn lụa pha (70x70cm): 630k
Ví trà: 460k

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .
Katko là sản phẩm { made in Saigon }