VÍ TRÀ • KHĂN

  • 1.185.000₫
Shipping calculated at checkout.


Ví chữ nhật lớn (14x25cm) và 3 phần trà mạn ướp trái cây, mỗi phần 20gr
Khăn lụa pha (70x70cm)

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .Katko là sản phẩm { made in Saigon }