SUMMER NIGHT • 70 cm

  • 695.000₫
Shipping calculated at checkout.


•khăn lụa pha mềm mịn,óng ánh (70x70cm)

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .

Katko là sản phẩm { made in Saigon }