INDOCHINE 1 - khăn vuông

  • 630₫
Shipping calculated at checkout.


Khăn lụa pha (70x70cm): 630k
Chuỗi lụa tơ tằm : 390k(tặng kèm vong tay đông bộ)
Dây chuyền sừng thiên nhiên phủ sơn mài: 490k 

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .
Katko là sản phẩm { made in Saigon }