CÁ CHÉP AO SEN - khăn vuông

  • 630.000₫
Shipping calculated at checkout.-----------------------------------------
Ví chữ nhật lớn (14x25cm): 420k
Khăn lụa pha (70x70cm): 630k
Maxi twilly (5x120cm): 250k 

Chuỗi lụa tơ tằm : 390k(tặng kèm vong tay đông bộ)

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .
Katko là sản phẩm { made in Saigon }