News — ví trà

VÍ TRÀ KATKO

Posted by nguyen thoai on

VÍ TRÀ KATKO

Ví trà đựng trong hộp & giỏ quà đẹp, là món quà thoả mãn cả 4 giác quan - người nhận sẽ sờ, chạm, ngửi, nếm hương sắc của văn hoá Việt Nam.

Read more →